W טקפודיום

צור קשר

  1.    

טקפודיום W - אפשרויות ואביזרים

מודול שליטה על תאורת האולם - TLG-31
2 לחצני שליטה להדלקה וכיבוי תאורת אולם ההרצאות, ולחצן פיקוד לעמעם אלקטרוני (או מעגל תאורה נוסף)

מודול שליטה על מסך הקרנה חשמלי - TSR-32
מערכת פיקוד הרמה והורדה אוטומטית של המסך החשמלי מעמדת הטקפודיום בעת הפעלת/הפסקת המקרן, כולל הרמה אוטומטית בעת נעילת המערכת.

צמת כבלים וגלגלים - TCB-33
הוספת זוג גלגלים וצמת כבלים גמישה באורך 4 מ' לעמדה או תעלת כבלים, אופציה זו מאפשר הזזה קלה של העמדה לצד האולם במידת הצורך

קופסת חיבורים - TWB-37
קופסת חיבורים המותקנת על הקיר ומשמשת להתקנה מהירה של עמדת המרצה