I טקפודיום

צור קשר

  1.    

טקפודיום I - אפשרויות ואביזרים

תוספות אופציונאליות:

  • מערכת שליטה על מסך ההקרנה באולם

  • צמת כבלים וגלגלים סמויים לניידות של העמדה באולם

  • מערכת קול מורחבת לאולמות הרצאה גדולים עם שליטה מלאה מפאנל הבקרה של עמדת המרצה